Call Now(+121) 1800 567 980

Send Messagesupport@education.com

Our Location211 Ronad, California, Us

Värdegrund & Vision

Värdegrund

Vi vill lyfta fram personalens förhållningssätt som det unika och som vi kontinuerligt utvecklar. Målet är att skapa det mest effektiva sättet att förändra ett mer eller mindre långvarigt utanförskap till en gemenskap på en arbetsplats med egen försörjning för våra deltagare.

Verksamheten inom Alma folkhögskola bygger på alla människors lika värde och rättigheter. Vi tror på individens makt över sitt eget liv och inneboende förmåga att forma sitt liv utifrån sina förutsättningar. Ett levande demokratiskt samhälle är en förutsättning för denna utveckling.

Pedagogiskt tar Alma folkhögskola sin utgångspunkt i svensk folkbildning. Vårt arbetssätt präglas av öppenhet, nyfikenhet och engagemang. Lärandet bygger på dialog där man möter varandra med ömsesidig respekt. Mångfald berikar oss som individer och grupp och är därför något vi eftersträvar.

Inom ramen för vår uppdragsverksamhet har vi genom denna värdegrund definierat vårt uppdrag till att genom folkbildningens anda leverera tjänster som erbjuder möjlighet till en andra chans i samhälle och arbetsliv.
Att ge möjlighet till en andra chans och att få komma tillbaka är viktigt för oss. För oss innebär det att vi utgår från verkligheten i vårt dagliga arbete med att ge människor, utifrån sina egna förutsättningar, möjlighet till att gå vidare i livet.

Vårt mål är att individer ska kunna gå vidare till ett arbete, en utbildning eller starta eget. Alma Uppdrag har starka kopplingar till arbetsmarknad och arbetsliv.

Vision

Alma folkhögskola ska genom sin bildningsverksamhet skapa förutsättningar för individer att kunna och vilja agera i samhällsutvecklingens framkant, och vara engagerade samhällspåverkare. Demokratifrågorna ska ständigt bearbetas och deltagarna vara delaktiga i processen att utveckla samhället. Såväl folkhögskolekurserna som uppdragsutbildningarna ska kännetecknas av spetskompetens inom profilområdena ledarskap och kommunikation.