• 123-456-789
  • contact@yourdomain.com
  • Opening: 10:00am - 5:00pm

Call Now(+121) 1800 567 980

Send Messagesupport@education.com

Our Location211 Ronad, California, Us

INTENSIV ENGELSKA KURS

Kurslängd:
Kurstid: 16:00 19:00
Plats: Mejeri vägen 9 i Liljeholmen

Kurstillfälle: 7 tillfälle

Pris: 2000 kr per person

En engelskkurs för dig på mellannivå och över som vill förbättra sina språkkunskaper för både sociala och professionella syften. Fokus ligger på talad interaktion och diskussion. I kursen ingår tekniker för att skriva rapporter och artiklar, samt att förbereda och hålla presentationer för akademiska grupper och klienter. Det är särskilt lämpligt för studenter och yrkesverksamma som behöver kommunicera på engelska och vill förbättra sin politiska och kulturella förståelse för engelsktalande länder.

Kursen innehåller:

– En detaljerad grammatisk förståelse som en plattform för att tala, skriva och presentera material för sociala, akademiska och affärsmässiga ändamål.

– Socialt samtal och sociala koder.

– Sammansättning och skrivning av rapporter, debattartiklar, opinionsartiklar, personliga presentationsbrev och mejl

– Språkskillnader mellan Storbritannien och USA.

– Förtroendeskapande och röstcoachning för akademiska presentationer och kundpresentationer.

– En djupare medvetenhet om de politiska och kulturella strukturerna och systemen i Storbritannien och USA.

– En förståelse för relationerna mellan Storbritannien och USA, Europa och resten av världen.

– Varje session innehåller fråge- och svarstid och diskussion om olika frågor.

– Deltagarna förväntas förbereda arbete mellan sessionerna.

All undervisning är på engelska med en lärare född i London, formellt journalist och programledare på BBC Radio och en kulturjournalist på en skotsk nationell tidning. Över tjugo års erfarenhet av att arbeta med vuxenstudenter på Alma folkhögskola, Liljeholmen, och med företagare i Stockholm.

Kontakta oss för mer information

Peter Whitebrook, Lärare
E-post: peter.whitebrook@almafolkhogskola.se

Paraskevi Karazissi, samordnare
Telefon: 072-158 41 30
E-post: paraskevi.karazissi@almauppdrag.se