Call Now(+121) 1800 567 980

Send Messagesupport@education.com

Our Location211 Ronad, California, Us

Alma programmet – Sollentuna

ap
Alma-programmet

Alma-programmet följer en arbetsprocess uppdelad i olika faser med syfte att stärka deltagarens möjligheter att finna, få och kunna behålla ett arbete eller studera vidare:

  • Introduktion
  • Uppbyggnad
  • Jobbredo
  • Matchning Alma-plats
  • Alma-plats arbetsträning/praktik

I Alma-programmet följer en coach deltagaren från inskrivning till utskrivning, med hjälp av en individuell handlingsplan för varje deltagare.

Varje fas följs upp av ett antal checkpunkter. Syftet är att kunna beskriva var deltagaren befinner sig i sin utveckling mot arbete.

Inskrivning

Inskrivning sker genom ett trepartsmöte med deltagare, inskrivningsansvarig i Alma-programmet och aktuell myndighet. Inskrivningsmötet sker alltid individuellt med varje deltagare.

Introduktion

Deltagarens individuella process kan börja, att fundera över sina egna mål och vilka aktiviteter som verkar intressanta. Deltagaren får träffa sin personliga coach och därefter börjar arbetet med att ta fram en handlingsplan för att komma igång med aktiviteter och uppbyggnadsfasen tar vid.

Uppbyggnad

Deltagare och coach gör i samråd en handlingsplan med aktiviteter som syftar till att stärka deltagarens självkänsla, självförtroende och att skapa rutiner i vardagen. Aktiviteterna är stödjande liksom coachning som sker parallellt.

Jobbredo

Deltagare och coach upprättar i samråd en handlingsplan med aktiviteter som syftar till att få kunskap i yrkesfärdigheter och kunna fungera på en arbetsplats. De schemalagda aktiviteterna i jobbredofasen syftar till att få styrka, och vilja och våga gå vidare ut i arbetsträning eller praktik på en Alma-plats. Aktiviteterna är stödjande och kompletterande till coachningen.

Matchning Alma-platser

En Alma-plats är individuellt anpassad till deltagaren vad gäller intresseområden, färdigheter och de behov som personen har för att kunna utvecklas mot arbete.

Innan arbetsträning/praktik bedömer coachen i samtal med deltagaren om han eller hon är redo att gå ut i praktik utifrån checklistan KAMB (Kunskap-Attityd-Motivation-Beteende).

Matchning och hitta praktikplats omfattar ett matchningsmöte där coacher och jobbteam tar upp deltagare som är redo att börja praktik. En arbetsplatsanalys genomförs. Om deltagaren har en funktionsnedsättning till exempel, måste arbetsplatsen vara tillgänglig för just detta.

En arbetsplatsintervju genomförs där arbetsgivare, deltagare och coach godkänner praktiken. När alla berörda är överens ska ett praktikplatsintyg skrivas. Därefter är deltagaren redo att börja sin praktik.

Alma-platser i samarbete med arbetsgivare

En Alma arbetsplats kännetecknas av ett stödjande team, ett samarbete i dialog mellan deltagaren, handläggaren, coachen och arbetsgivaren.

Alma-coachen ger det stöd som deltagaren behöver för att komma igång på arbetsplatsen och följer upp med arbetsplatsbesök.
Arbetsgivaren bistår med en handledare på plats.
Utskrivning i Alma sker då deltagaren har uppföljt målen med sin tid i Alma. Ett trepartsmöte hålls vid utskrivning.

Informations- och inspirationsträffar har vi på fredagar i Liljeholmen klockan 14.00 -15.00 för dig som vill komma på studiebesök och få information om Alma-programmet. Ingen föranmälan behövs. Om du är deltagare är du varmt välkommen på onsdagar klockan 14.00-15.00 i Liljeholmen.

Vi berättar närmare om hur vi arbetar med att få deltagare att utvecklas mot arbete.

Bakgrund till Alma-programmet:

Alma-programmet har växt ur Almas ESF-projekt UMA (Utveckling Mot Arbete). Metoden som används i Alma-programmet är

Alma-p

Vill du veta mer?

Kontakta:
Paraskevi karazissi, 072-158 41 30
paraskevi.karazissi@almauppdrag.se

eller

Roger Hansson, 072-158 41 46
Roger.hansson@almauppdrag.se

Ladda ner broschyren om Alma-programmet här >>

 

Se filmen om ett tidigare projekt UMA som använde samma metod som Alma-programmet