Call Now(+121) 1800 567 980

Send Messagesupport@education.com

Our Location211 Ronad, California, Us

Om Alma Folkhögskola Uppdrag

Uppdrag är en verksamhet som inriktar sig på arbetsmarknadsåtgärder och rehabilitering. Vi arbetar på uppdrag av externa aktörer, så som, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms stad.

Det gemensamma är att vi verkar för individen. Vårt mål är att individer ska kunna gå vidare till ett arbete, en utbildning eller starta eget. Vår verksamhet har starka kopplingar till arbetsmarknaden och arbetslivet.

Historia

Alma har sina rötter i föreningsskolan Sånga-Säby som bildades 1944 av lantbruksrörelsen. Skolan var inledningsvis en föreningsinriktad lantmannaskola men utvecklades så småningom till att bli en kursgård och konferensanläggning för allmänheten.

1965 lades utbildningen om, de långa vinterkurserna togs bort och skolans namn ändrades till Föreningsskolan Sånga-Säby.

1978 föreslogs att LRF skulle utreda möjligheten att inrätta en folkhögskola på Sånga-Säby och 1980 startade LRF och Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans vad som senare kom att bli Alma folkhögskola. 1997 flyttade folkhögskolan till lokaler i Stockholm.