• 123-456-789
  • contact@yourdomain.com
  • Opening: 10:00am - 5:00pm

Call Now(+121) 1800 567 980

Send Messagesupport@education.com

Our Location211 Ronad, California, Us

Om Alma Folkhögskola Uppdrag

Affärsidé

Att med folkbildande inslag hjälpa människor till arbete eller utbildning genom
handläggande tjänster på uppdrag av arbetsförmedlingen eller andra myndigheter
och företag.
Genom samverkan mellan folkhögskolan och Studieförbundet vuxenskolan kan vi
tillföra infärgning av folkbildning i ett annars krasst ekonomiskt uppdrag kring de
uppdrag som rör arbetsförmedlingen

Vision & mål

Vår vision är att bredda kunskapen kring möjligheten att studera på folkhögskola i
syfte att vidareutbilda sig för bättre chanser på arbetsmarknaden.
I en optimal framtid är Alma uppdrag AB det bästa alternativet att leverera
folkbildande inslag i samverkan med jobbsökande eller kompetenshöjning.