• 123-456-789
  • contact@yourdomain.com
  • Opening: 10:00am - 5:00pm

Call Now(+121) 1800 567 980

Send Messagesupport@education.com

Our Location211 Ronad, California, Us

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Kontinuerligt intag till SMF kurs

Syftet med kursen är att visa på möjligheter att komma igång med studier och att visa på vägar att komma in på arbetsmarknaden.

Målet är att deltagaren ska komma in på fortsatta studier eller få ett arbete/praktik.

Kursbeskrivning

Det är deltagaren och de medstuderande som skapar kursen ihop med sina lärare.

Studieteknik ingår i alla aktiviteter. Redovisningar sker i grupp och enskilt. Vi övar kommunikation. Vi provar olika läromedel och tekniska hjälpmedel för att anpassa kursen till deltagarnas behov. Temaarbeten sker tillsammans med Allmän kurs och/eller SFI. Kursen är på heltid. Den enskilde deltagarens mål formuleras i en studie- och utvecklingsplan för att tydliggöra syfte och mål tillsammans med deltagaren.

För vem?

  • Om du saknar slutbetyg från grundskola eller gymnasium
  • Är arbetssökande på arbetsförmedlingen
  • Är under 25 år oavsett garantiform

Vi erbjuder en individuell studieplanering som kan innehålla bl a:
– Kompetenskartläggning 
– Datakunskap
– Personlig utveckling
– Studie- och yrkesvägledning
– Svenska
– Engelska
– Matematik
– Samhällskunskap
– Kommunikation
– CV, personligt brev
– Intervjuträning
– Söka jobb

Här har du kursen där du arbetar aktivt med personlig utveckling och med att hitta din väg framåt!
Alma folkhögskola i samarbete med Arbetsförmedlingen inbjuder dig att delta i en spännande och utvecklande kurs under 13 veckor.
Du får en kurs som du har nytta av antingen i dina fortsatta studier eller som förberedelse för jobb.
Du har möjlighet att fortsätta på allmän kurs på Alma folkhögskola!
Vi har succesiv antagning och startar varje vecka.
Ni och deltagare är välkomna att göra
studiebesök.

Vi kommer gärna till er arbetsförmedling och berättar mer.
Har du frågor? Kontakta oss!

Kurstid: Utbildningen är på heltid i 13 veckor och vi har löpande intag under terminen.
Ekonomi:
Du har rätt till ekonomisk ersättning från arbetsförmedlingen.

Anvisnings/idnr för SMF: Liljeholmen id.nr 222 091 och Haninge id.nr  222090.

Vi kommer gärna till er arbetsförmedling och berättar mer.
Har du frågor? Kontakta oss!

Georges Bandak
georges.bandak@almafolkhogskola.se
tel: 072-158 41 07

Stockholm: Liljeholmen
Buteljgatan 6
117 43 STOCKHOLM
Ladda ner broschyren om SMF-Liljeholmen här >>