Call Now(+121) 1800 567 980

Send Messagesupport@education.com

Our Location211 Ronad, California, Us

Jobbexpert – Nacka

Arbetsmarknadsinsats – Nacka kommun

Tjänsten riktar sig till personer i Nacka i åldrarna 16-65 år och som innehar försörjningsstöd.
Ett stenkast från Nacka finns Alma Folkhögskola!

Vi erbjuder individen kompetenshöjande insatser som ska stärka personers möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden eller till fortsatta studier.

Allt sker utefter deltagarens egen förmåga och kunskaper.

Vi erbjuder våra deltagare:

• Coachning till egen försörjning
• Arbetsprövning
• Arbetsträning
• Praktik
• Studier

Till vår hjälp har vi ett stort aktivitetsutbud som finns tillgängligt med fokusering på friskvård, självutvecklande aktiviteter och kompetenshöjande/arbetsinriktade aktiviteter. Planeringen görs utefter deltagarens behov och önskemål.

Alma erbjuder även arbetsträning i våra egna lokaler där deltagaren erbjuds att i en trygg miljö och med handledning prova sina resurser under arbetsliknande förhållanden. Vi erbjuder även våra deltagare externa arbetsträningsplatser vid behov.

Läsa mer om kommunens arbetsmarknadsinsatser här.


För mer information kontakta
Paraskevi Karazissi
paraskevi.karazissi@almauppdrag.se
072-158 41 30