Call Now(+121) 1800 567 980

Send Messagesupport@education.com

Our Location211 Ronad, California, Us

Jobbexpert – Nacka

Auktoriserad jobbexpert

Alma Folkhögskola Uppdrag är auktoriserad jobbexpert genom Nacka kommun.

 

Arbetsmarknadsinsats – Nacka kommun

Tjänsten riktar sig till personer i Nacka i åldrarna 16-65 år och som innehar försörjningsstöd.
Ett stenkast från Nacka finns Alma Folkhögskola!

Vi erbjuder kompetenshöjande insatser som stärker möjligheterna att komma närmare arbetsmarknaden eller till fortsatta studier.

Allt sker utefter deltagarens egen förmåga och kunskaper.


Vi hjälper dig med:

– att upptäcka dina styrkor och kompetenser

– att skriva CV och personligt brev

– coachning och språkstöd

– intervjuträning och presentation inför arbetsgivare, också på sociala medier

– insteg på arbetsmarknaden, vi har nätverk och samarbete med företag i många olika branscher och kan hjälpa dig att få kontakter

– att hitta praktik på arbetsplatser som söker personal, och där du kan pröva och utveckla arbetsförmågan och/eller det svenska språket

– att finna vägar till den rätta utbildningen för dig

– samordning med olika myndigheter, vård, Arbetsförmedlingens stödanställningar eller andra insatser som du eventuellt behöver för att komma vidare

– Matchning ut mot yrke och arbetsgivare

– Vägledning mot yrken och studier

– Kontakter med arbetsgivare

– Dataträning

Våra handledare har lång och bred erfarenhet av IT, ledarskap,
rekrytering, individuell coachning och eget företagande.

Aktiviteterna består av seminarier, workshops, studie- och yrkesvägledning och individuellt anpassade aktiviteter. Deltagarna på Alma brukar särskilt uppskatta den inkluderande och familjära atmosfären och vårt genuina engagemang! Till det bidrar också vår nära koppling till folkbildningen och dess humanistiska värdegrund.

Till vår hjälp har vi ett stort aktivitetsutbud som finns tillgängligt med
fokusering på friskvård, självutvecklande aktiviteter och kompetens-
höjande/arbetsinriktade aktiviteter. Planeringen görs utefter deltagarens behov och önskemål.

Vi har många deltagare med olika bakgrunder och som befinner sig på olika kunskapsnivåer, och vi har något ett erbjuda de flesta. Kanske särskilt dig som är intresserad av att arbeta med sig själv, hitta sina drivkrafter, sin riktning och hur man når uppsatta mål.

I lokalerna bedrivs bl. a Stöd och matchning, Allmän och Studiemotiverande folkhögskolekurs, SFI, Etablering, Svenska från dag ett, Webbredaktör – arbetsmarknadsutbildning mm.

Vi erbjuder givetvis språkstöd med tolk för dig som behöver och våra coacher behärskar engelska, arabiska och grekiska.

 

Alma Folkhögskola Uppdrag har sedan en längre tid upparbetade
kontakter med större och mindre arbetsgivare i Stockholms län inom en rad olika områden. Vi arbetar endast med
företag som Arbetsförmedlingen själva godkänner som praktikplats eller arbetsgivare.

Ladda ner vår broschyren om jobbexpert här >>

Läsa mer om kommunens arbetsmarknadsinsatser här >>


För mer information kontakta
Paraskevi Karazissi
Uppdragsansvarig
Tel. 072-158 41 30
paraskevi.karazissi@almauppdrag.se

Vi finns i Liljeholmen

Alma folkhögskola Uppdrag
Besöksadress:
Buteljgatan 6, plan6
T-bana och tvärbana
Liljeholmen