Call Now(+121) 1800 567 980

Send Messagesupport@education.com

Our Location211 Ronad, California, Us

Etablering

ETABLERINGSKURS

Vår etableringskurs är individanpassad och består av tre delar; språk, arbetsmarknadskunskap och medborgarkunskap (att leva och bo i Sverige).

 

Vi arbetar helhetsorienterat utifrån de tre olika delarna, men har särskilt fokus på följande

Vi studerar språk på förmiddagarna och har undervisning motsvarande Skolverkets kursplan för SFI.

Vi ser individuellt på varje deltagare och gör en enskild plan med var och en i samband med kursen. Den individuella planen täcker hela den förväntade studietiden hos oss och varje månad sker ett enskilt samtal kring hur studierna går och om något i planen behöver revideras.

Vi tar till vara deltagarnas erfarenheter och utgår från att alla har erfarenheter som är värda att dela av sig av till andra. Vi vill lära av varandra genom samtal, diskussioner och berättelser.

Några exempel på vad vi kommer att arbeta med:

 • CV och personligt brev.
 • Oskrivna regler
 • Hur går en anställningsintervju till
 • Öva på att söka jobb egen hand
 • Lagar och förordningar som gäller på svensk arbetsmarknad.
 • Studiebesök på företag, träffa rekryterare.
 • Hjälp att söka arbete/praktik.
 • Lära sig hantera en dator
 • Skapa e-mailkonto och skicka och ta emot e-mail
 • Söka på internet
 • Kunna använda minst Word och om möjligt även Excel och PowerPoint
 • Hur man söker bostad.
 • Känna till hur bostadsmarknaden ser ut i Stockholm och Sverige.
 • Känna till formella och informella regler.
 • Känna till myndigheter och hur Sverige styrs. Vissa studiebesök ingår
 • Förstå kopplingen mellan kropp och själ, mat och träning.

Vi tar emot nya deltagare måndagar varannan vecka.

För mer information kontakta:
Cecilia Sundkvist
Telefon: 072-158 41 08
cecilia.sundkvist@almafolkhogskola.se

Stockholm: Liljeholmen
Mejerivägen 9, plan 3
117 61 Stockholm

 

För mer information kontakta:
Simon Bjerkhaug
Telefon: 072-158 41 76
simon.bjerkhaug@almafolkhogskola.se
Östra Södertörn (Haninge, Tyresö, Nynäshamn)
Haninge: Handens Stationsvägen 15
136 40 HANINGE