Call Now(+121) 1800 567 980

Send Messagesupport@education.com

Our Location211 Ronad, California, Us

11 oktober

Kontinuerligt intag till SMF kurs

Kontinuerligt intag till SMF kurs Syftet med kursen är att visa på möjligheter att komma igång med studier och att visa på vägar att komma in på arbetsmarknaden. Målet är att deltagaren ska komma in på fortsatta studier eller få ett arbete/praktik. Kursbeskrivning Det är deltagaren och de medstuderande som skapar kursen ihop med sina lärare. Studieteknik […]

11 oktober

Förberedande utbildning – Webbredaktör

Arbetsmarknadsutbildning Inga nya kurstillfälle pga. pandemin WEBBREDAKTÖR Alma folkhögskola erbjuder en arbetsmarknadsutbildning i Förberedande utbildning Webbredaktör. Målgruppen är arbetssökande som är eller riskerar att bli arbetslösa samt är inskrivna på Af Kultur media; primärt journalister men även formgivare m fl. kan bli aktuella för utbildningen. Deltagarna ska ha mycket god vana av arbete med PC […]

11 oktober

Alma Programmet – Sollentuna

Alma-programmet följer en arbetsprocess uppdelad i olika faser med syfte att stärka deltagarens möjligheter att finna, få och kunna behålla ett arbete eller studera vidare: Introduktion Uppbyggnad Jobbredo Matchning Alma-plats Alma-plats arbetsträning/praktik I Alma-programmet följer en coach deltagaren från inskrivning till utskrivning, med hjälp av en individuell handlingsplan för varje deltagare. Varje fas följs upp […]

11 oktober

Jobbexpert – Nacka

Arbetsmarknadsinsats – Nacka kommun Tjänsten riktar sig till personer i Nacka i åldrarna 16-65 år och som innehar försörjningsstöd. Ett stenkast från Nacka finns Alma Folkhögskola! Vi erbjuder individen kompetenshöjande insatser som ska stärka personers möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden eller till fortsatta studier. Allt sker utefter deltagarens egen förmåga och kunskaper. Vi erbjuder våra deltagare: […]

10 oktober

Jämställhetsstrateger

Praktisk utbildning i jämställdhetsintegrering Har du ett uppdrag att jämställdhetsintegrera? Vill du ha kunskap om att organisera och leda arbetet? Behöver du lära dig mer om metoder, verktyg och analyser? Anmäl dig till en utbildning om utvecklingsarbete i jämställdhetsfrågan med fokus på vad som behöver genomföras för att uppnå lika goda resultat för kvinnor och […]