Call Now(+121) 1800 567 980

Send Messagesupport@education.com

Our Location211 Ronad, California, Us

19 december

Stöd och matchning – Göteborg

Alma Folkhögskola startar Stöd & matchning i Göteborg  Stöd och matchning – för dig som behöver extra stöd i jobbsökandet Stöd och matchning är en tjänst för dig som behöver intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. För att få delta måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och din arbetsförmedlare ska ha bedömt att du […]

12 oktober

Stöd och matchning – Lycksele

Alma Folkhögskola startar Stöd och matchning i Lycksele  Stöd och matchning är till för dig som varit arbetssökande en längre tid och behöver intensivt och individuellt anpassat stöd i ditt arbetssökande. I samarbete med Arbetsförmedlingen stöttar vi dig att nå ditt mål, vare sig det är till arbete eller till studier. För att börja i Stöd […]

11 oktober

Kontinuerligt intag till SMF kurs

Kontinuerligt intag till SMF kurs Syftet med kursen är att visa på möjligheter att komma igång med studier och att visa på vägar att komma in på arbetsmarknaden. Målet är att deltagaren ska komma in på fortsatta studier eller få ett arbete/praktik. Kursbeskrivning Det är deltagaren och de medstuderande som skapar kursen ihop med sina lärare. Studieteknik […]

11 oktober

Förberedande utbildning – Webbredaktör

Arbetsmarknadsutbildning Inga nya kurstillfälle pga. pandemin WEBBREDAKTÖR Alma folkhögskola erbjuder en arbetsmarknadsutbildning i Förberedande utbildning Webbredaktör. Målgruppen är arbetssökande som är eller riskerar att bli arbetslösa samt är inskrivna på Af Kultur media; primärt journalister men även formgivare m fl. kan bli aktuella för utbildningen. Deltagarna ska ha mycket god vana av arbete med PC […]

11 oktober

Alma Programmet – Sollentuna

Alma-programmet följer en arbetsprocess uppdelad i olika faser med syfte att stärka deltagarens möjligheter att finna, få och kunna behålla ett arbete eller studera vidare: Introduktion Uppbyggnad Jobbredo Matchning Alma-plats Alma-plats arbetsträning/praktik I Alma-programmet följer en coach deltagaren från inskrivning till utskrivning, med hjälp av en individuell handlingsplan för varje deltagare. Varje fas följs upp […]

11 oktober

Jobbexpert – Nacka

Arbetsmarknadsinsats – Nacka kommun Tjänsten riktar sig till personer i Nacka i åldrarna 16-65 år och som innehar försörjningsstöd. Ett stenkast från Nacka finns Alma Folkhögskola! Vi erbjuder individen kompetenshöjande insatser som ska stärka personers möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden eller till fortsatta studier. Allt sker utefter deltagarens egen förmåga och kunskaper. Vi erbjuder våra deltagare: […]

10 oktober

Jämställhetsstrateger

Praktisk utbildning i jämställdhetsintegrering Har du ett uppdrag att jämställdhetsintegrera? Vill du ha kunskap om att organisera och leda arbetet? Behöver du lära dig mer om metoder, verktyg och analyser? Anmäl dig till en utbildning om utvecklingsarbete i jämställdhetsfrågan med fokus på vad som behöver genomföras för att uppnå lika goda resultat för kvinnor och […]