Call Now(+121) 1800 567 980

Send Messagesupport@education.com

Our Location211 Ronad, California, Us

11 oktober

Jobbexpert – Nacka

Arbetsmarknadsinsats – Nacka kommun Tjänsten riktar sig till personer i Nacka i åldrarna 16-65 år och som innehar försörjningsstöd. Ett stenkast från Nacka finns Alma Folkhögskola! Vi erbjuder individen kompetenshöjande insatser som ska stärka personers möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden eller till fortsatta studier. Allt sker utefter deltagarens egen förmåga och kunskaper. Vi erbjuder våra deltagare: […]

10 oktober

Jämställhetsstrateger

Praktisk utbildning i jämställdhetsintegrering Har du ett uppdrag att jämställdhetsintegrera? Vill du ha kunskap om att organisera och leda arbetet? Behöver du lära dig mer om metoder, verktyg och analyser? Anmäl dig till en utbildning om utvecklingsarbete i jämställdhetsfrågan med fokus på vad som behöver genomföras för att uppnå lika goda resultat för kvinnor och […]