Call Now(+121) 1800 567 980

Send Messagesupport@education.com

Our Location211 Ronad, California, Us

Aktuellt

Nu kommer vi att erbjuda Rusta och matcha i flera orter 

Stockholm 

Stockholm
Alma folkhögskola Uppdrag 
Lokal: Alma folkhögskola Uppdrag, Buteljgatan 6

Haninge
Alma folkhögskola Uppdrag 
Lokal: Alma folkhögskola, Handens stationsväg 15

Västerås

Lokal: FirstOffice Coworking, Skomakargatan 2

Göteborg

Lokal: Alma folkhögskola, Örngatan 6

Blekinge

Karlskrona

Alma folkhögskola Uppdrag 
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Ronnebygatan 9

Ronneby

Alma folkhögskola Uppdrag 
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, V. Torggatan 7

Karlshamn

Alma folkhögskola Uppdrag 
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Drottninggatan 84

Olofström

Alma folkhögskola Uppdrag 
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Östra Storgatan 34

Alma vann anbudet ”Kundval Rusta och matcha” i  Blekinge (Karlskrona, Ronneby, Olofström, Karlshamn)
2020-07-07

Kundval Rusta och matcha, där fokus ligger på att de arbetssökande som deltar i tjänsten ska komma till arbete eller utbildning på kortast möjliga tid.
Leverantören ersätts i huvudsak för resultat – när målet är uppnått – vilket förutsätter att denne har god förmåga att identifiera vilket stöd varje deltagare behöver för att nå målet.

Målgruppen utgörs av arbetssökande som är i behov av såväl rustande som matchande stöd för att nå målet i tjänsten och lösa sin arbetslöshetssituation. En stor del av arbetssökande i målgruppen står långt från arbetsmarknaden. De kan ha en historik av arbetslöshet eller bedöms av andra anledningar vara i behov av stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Arbetssökande i målgruppen kan till exempel ha högst förgymnasial utbildning, vara utomeuropeiskt födda, ha en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och/eller vara äldre än 55 år, vilket statistiskt är förenat med ökad risk för svårigheter att nå en varaktig etablering på arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingen avgör om en arbetssökande ingår i målgruppen utifrån en bedömning av individens avstånd till arbetsmarknaden. 

 

 

På rekryteringsträff i Nacka och träffar potentiella arbetsgivare med våra Sfi-, Etablerings- och SMF-deltagare

Företag inom olika branscher rekryterade personal bland annat fanns stor intresse för lokalvård, lagerarbetare, paketerare, uthyrare och skolpersonal. 2019-01-29


 


Uppdragsansvarig
Paraskevi karazissi
Telefon: 072-158 41 30
E-post: paraskevi.karazissi@almauppdrag.se


Alma Uppdrag AB vann anbudet i Stockholm, Göteborg, Lycksele, Storuman och Vilhelmina.

Alma folkhögskoleuppdrag AB har vunnit anbudet. ”Stöd och Matchning”

Stöd och matchning – för dig som behöver extra stöd i jobbsökandet Stöd och matchning är en tjänst för dig som behöver intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet.

Uppdragsansvarig
Paraskevi karazissi
Telefon: 072-158 41 30
E-post: paraskevi.karazissi@almauppdrag.se

 


Alma Uppdrag AB vann anbud i Stockholm

Alma folkhögskoleuppdrag AB har vunnit ett anbud i Stockholm när det gäller arbetsmarknadsutbildning i Förberedande utbildning Webbredaktör.

Målgruppen är arbetssökande som är eller riskerar att bli arbetslösa samt är inskrivna på Af Kultur media; primärt journalister men även formgivare m fl. kan bli aktuella för utbildningen. Deltagarna ska ha mycket god vana av arbete med PC eller Mac samt Internet.

Uppdragsansvarig och kursansvarig:
Paraskevi karazissi
Telefon: 072-158 41 30
E-post: paraskevi.karazissi@almauppdrag.seAffish-SMF-LiljeholmenKontinuerligt intag till SMF kurs

Vi har kontinuerligt intag till Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF-kurs) både i Liljeholmen och i Haninge i samarbete med Arbetsförmedlingen för;

– arbetssökande mellan 16 och 24 år
– arbetssökande inom jobb och utvecklingsgarantin som fyllt 25 år

För mer information kontakta

Annica Wallenborg
annica Wallenborg@almafolkhogskola.se
tel: 072-158 41 08

Stockholm: Liljeholmen
Buteljgatan 6
117 43 STOCKHOLM
Ladda ner broschyren om SMF-Liljeholmen här >>

Carina Hellgren
carina.hellgren@almafolkhogskola.se
tel: 072-158 41 07

Haninge:
Handens stationsväg 15
136 40 HANINGE
Ladda ner broschyren om SMF-Haninge här >>


 

Jämställdhetsanalys – utbildning för dig som förväntas göra jämställdhetsanalys

JSTMålgrupp Du har ett uppdrag: du arbetar eller kommer att arbeta med en jämställdhetsanalys av något slag. Eller så ska du handleda analys-arbete. Max 16 deltagare.

Datum och tid:
Kursen består av tre tillfällen: Vi återkommer med nya kursstarter.

Anmäl dig till: info@jamstallhetsexperterna.se

För mer information www.jamstalldhetsexperterna.se
Katarina Olsson 0708 53 33 29 eller Ulrika Eklund 070 699 86 12


 

Praktisk utbildning i Jämställdhetsintegrering

Målgrupp: verksamhetsutvecklare, controllers, HR strateger, jämställdhetsstrateger etc.

Datum kursomgång 4: Vi återkommer med nya kursstarter.

Anmäl dig till: info@alma.fhsk.se

För mer information www.jamstalldhetsexperterna.se

Katarina Olsson 0708 53 33 29 eller Ulrika Eklund 070 699 86 12